3 lưu ý giúp để lại ấn tượng trước khi xin nghỉ việc

Thôi việc không chỉ là hành động gửi đơn xin thôi việc hay thu dọn hành lý rời khỏi công ty.  Đó còn là sự chấp thuận của cấp trên, là cả một nghệ thuật ứng xử chuyên nghiệp khéo léo. Dù ra đi khi nào và thế nào thì bạn vẫn nên để lại ấn tượng tốt với công ty cũ. Trước khi quyết định “một đi không trở lại”, hãy chắc chắn rằng bạn biết được những điều lưu ý trước khi xin nghỉ việc dưới đây mà…

Read More